Νέες Αντικειμενικές Εν Όψει!

       Συγκροτήθηκε υπό τον υπουργό οικονομικών η ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών.

   Πιο συγκεκριμένα, το έργο της εν λόγω ομάδας που αποτελείται από εμπειρογνώμωνες, πανεπιστημιακούς, στελέχη υπηρεσιών και υπουργείων κλπ, θα αφορά κυρίως: 

-  Στον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών,
- Στην τυποποίηση, με βάση τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, της διαδικασίας εκτιμήσεων από τους ιδιώτες εκτιμητές,
-  Σην προώθηση της ψηφιοποίησης της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών ώστε να αυτοματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία κατά τα επόμενα χρόνια,
-   Στην επέκταση της κάλυψης των ζωνών του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός σχεδίου για να μην υπάρχουν κενά,
-  Στη δικαιότερη αντιμετώπιση των ακινήτων που βρίσκονται, σε όλη την επικράτεια, εκτός σχεδίου, και
-  Στην προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών και διατάξεων, ώστε να καταστεί το περιβάλλον της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας οικονομικά πιο αποτελεσματικό και, κυρίως, κοινωνικά πιο δίκαιο.


0/Post a Comment/Comments

Νεότερη Παλαιότερη