Απαλάσσονται από την Αστική Ευθύνη από Κορωνοϊό οι τουριστικές επιχειρήσεις


     Σύμφωνα με το νόμο 4688, εάν η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα  και τις υγειονομικές διατάξεις, δεν έχειν να φοβηθεί σχεδόν τίποτα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

  «Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος και της ζημίας»

   Θετική παρέμβαση, που έρχεται λύσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρηματιών του κλάδου. Φαίνεται δε να υιοθετείται και από άλλες χώρες (πχ Ιταλία), και άρα να παγιώνεται ως πολιτική. 

0/Post a Comment/Comments

Νεότερη Παλαιότερη