Η επέκταση της οινοποιίας δείκτης αύξησης των τιμών στην αγροτική γη


   Η ανάπτυξη της οινοποιίας, που υλοποιείται κυρίως από μικρής και μεσαίας δυναμικής επιχειρήσεις σήμερα, αποτελεί πέρα από ενθαρυντική εικόνα, παράγοντα αύξησης της αξίας της αγροτικής γης. 

     Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε εξέλιξη στα οικονομικά και ποιοτικά μεγέθη των περισσότερων μικρών και μεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων που συνοδεύονται από επενδύσεις σε κτίρια, υποδομές και αγροτική γη. 
    Κάθε χρόνο φυτεύονται  νέοι αμπελώνες, με υπερσύγχρονες υποδομές και  εγκαταστάσεις. Η επέκταση σε πολλές περιπτώσεις είναι μάλιστα τέτοια, που οι οινοποιοί / αμπελουργοί αντιμετωπίζονται ως σωτήρες αγοραστές  της περιοχής .

   Κάθε χρόνο υλοποιούνται επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας.

  Η ευφορία μάλιστα δείχνει ότι θα συνεχιστεί, μιας και κολοσοί του κλάδου πρόκειται να επανέλθουν στο προσκήνιο. Υπάρχουν πληροφορίες για συζητήσεις αγοράς ή εισόδου επενδυτών σε επιχειρήσεις όπως η Μαλαματίνα, η Τσάνταλης, η Κώστας Μπουτάρης κλπ. Το ξύπνημα των γιγάντων θα ακολουθήσει η ανασύσταση των παραγωγικών δεδομένων, η επένδυση στην πρώτη ύλη άρα σε αμπελώνες, γη κλπ.

  Ο κλάδος λοιπόν φέρνει και αναμένεται να φέρει ανάπτυξη όχι μόνο στον κατασκευαστικό, εμπορικό και παραγωγικό τομέα, αλλά και στην αγορά και εκμετάλευση γης. 
 
    

0/Post a Comment/Comments

Νεότερη Παλαιότερη