Και με Ασφαλιστική Ενημερότητα Ελευθέρων Επαγγελματιών οι μεταβιβάσεις


    Έως πρόσφατα, στη μεταβίβαση ακινήτου, εκτός άλλων εγγράφων απαιτούνταν και η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Εργοδότη (ΙΚΑ) ή  βεβαίωση περί μη απασχόλησης εργαζομένων (απαλλαγή) από τον πωλητή. Πλέον, με νέα διάταξη απαιτείται, πέρα από την παραπάνω και βεβαίωση - Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ασφαλιστικό φορέα του - ΕΦΚΑ Ελευθέρων Επαγγελματιών (πρώην ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ κλπ).  
    Μία πολύ σημαντική αλλαγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλέον πρέπει να είναι τακτοποιημένοι και στον δικό τους ασφαλιστικό φορέα, πέραν της υποχρεώσεώς τους για τους τυχόν εργαζομένους τους. Μία αλλαγή που έρχεται βέβαια να διορθώσει μία 'παραφωνία' ετών, που επέτρεπε σε επαγγελματίες - επιχειρηματίες που  είχαν οφειλές στον ασφαλιστικό τους φορέα,ίσως και δεκάδων χιλιάδων ευρώ, να καταφέρνουν να πωλούν ακίνητά τους και να εισπράττουν το τίμημα χωρίς να εισπράττει το δημόσιο.
      

0/Post a Comment/Comments

Νεότερη Παλαιότερη